Carin Myrgren från Njutånger berättar om hur hon mötte Abu från Sierra Leone

Publicerad den 29 oktober 2015

Det är glädjande att så många vill engagera sig och det finns många sätt att hjälpa till. Via kommunen kan du vara stöd för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, genom att bli god man, familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj. Det finns också många ideella organisationer, frivilligorganisationer samt trossamfund som du kan engagera dig i.

Bli språkvän och ge en nyanländ en bra start i det nya hemlandet!
Genom att bli språkvän har du möjlighet att ge någon som är nyanländ i Hudiksvalls kommun en bra start i sitt nya hemland. Samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Omsorgen och socialtjänsten har ett behov av människor och familjer som vill göra en stödinsats i olika former. Det finns olika anledningar till varför människor, barn och vuxna behöver olika former av stöd. Trassliga familjeförhållanden, missbruk eller kriminalitet. Det kan också finnas ett behov av avlastning för familjer med barn som har någon form av funktionsnedsättning. För andra kan det betyda mycket med en kontaktperson som stöd för att bryta isoleringen och få en mer aktiv fritid.

Granskad/uppdaterad den 29 oktober 2015