Samordnad individuell plan, SIP

Ibland kanske du behöver stöd och hjälp från flera håll. Då kan det vara bra att stödet samordnas på bästa sätt för dig. Vänd dig till någon av dem som ger dig stöd och be om ett samordningsmöte där alla som du vill träffas för att samordna ditt stöd. Det samordnade stödet dokumenteras på mötet i en samordnad Individuell Plan (SIP). Syftet är att du ska känna att alla jobbar mot samma mål.

Samordnad Individuell plan genomförs bara om du har samtyckt till det. Du ska själv vara delaktig och ha inflytande i planeringen. Planen kan exempelvis användas när du behöver insatser från både skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Har du varit delaktig i en samordnad individuell plan?

Vi vill gärna veta vad du tyckte om mötet. Klicka på länken nedan för att komma till enkätundersökningen SIP-kollen.

Granskad/uppdaterad den 14 november 2016