Familjestöd

Att vara en familj kan vara härligt - men också svårt! Alla barn och ungdomar har rätt till trygga och bra uppväxtvillkor. Kommunens socialtjänst erbjuder information och rådgivning men också med individuellt utformat bistånd. Barn- och ungdomsteamet jobbar bland annat förebyggande med föräldrastöd, gruppverksamhet för ungdomar, medlings- och ungdomstjänst.

Här kan du också få hjälp med familjerättsliga frågor som faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Har du frågor? Vänd dig till kommunens socialtjänst!

Kontakt

 • Familjerätten

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-195 50

 • Elevhälsan

  Växel: 0650-190 00

  Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog eller specialpedagog.

  Går du på gymnasiet kan du dock själv ta kontakt och boka tid med din skolkurator.

Läs mer!

Granskad/uppdaterad den 1 februari 2017