Sammanhållen hemvård i Gävleborg

Länets kommuner tar över ansvaret för primärvårdens hemsjukvård. Förändringen sker den 1 januari 2013. I och med överföringen av landstingets hemsjukvårdsansvar kommer kommunerna i framtiden att ansvara för all planerad hemsjukvård, oavsett boendeform.

Med en huvudansvarig kan patienten få adekvat behandling utifrån ett helhetsperspektiv.

Länets tio kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige väntas fatta beslut om det ändrade huvudmannaskapet under april-maj 2012.

Hemsjukvården förs över från primärvården till kommunerna. Det är en patientreform, den ska skapa förutsättningar att minska antalet vårdkontakter för patienten. Det här ska alltså underlätta för de patienter som är inskrivna i hemsjukvården och ge dem kontinuitet i sina vårdkontakter.

I samband med övergången får du som omfattas mer information.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är när patienter som inte kan ta sig till en hälsocentral och är inskrivna i hemsjukvården får besök i hemmet av vårdgivaren som kan vara sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

För att räknas som hemsjukvård ska vårdinsatserna planeras och ges under minst två veckor till de som är över 18 år. 

Har du frågor?

Kontakta:

E-posta projektledningen
i Gävle via sammanhallen.hemvard@lg.se

 

eller kontakta:

För ytterligare inormation

Granskad/uppdaterad den 2 maj 2016