Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en person avlöser dig så att du som anhörig får tillfälle att till exempel vila, uträtta ärenden eller ha egna aktiviteter.

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 16 februari 2017