Boendestöd

Om du har svårt att få vardagen att fungera på grund av funktionsnedsättning kan boendestöd ge stöd, praktisk hjälp och social samvaro.

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Boendestöd är en insats i den enskildes hem. Vi har fyra olika boendestödsgrupper med olika inriktningar. Dessa är: APK-teamet (Allmän psykiatriska kompetens teamet), BPK-teamet (Bipolär/psykoskompetens teamet), NPK-teamet (Neuropsykiatriska kompetens teamet) och Vardagsstöd (intellektuell funktionsnedsättning). Vi verkställer beslut enligt Socialtjänst lagen, SoL.

Syftet med insatsen är att öka och/eller bibehålla funktionsförmågan och att bidra till ökad självständighet. Insatserna kan vara stöd i olika hushållssysslor exempelvis städ, tvätt, handling men även social samvaro och social träning.

Kontaktman

Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att dessa är huvudansvariga för stödet du får. De ser också till att du har en genomförandeplan som är aktuell.

Genomförandeplaner

Utifrån beslut av insatser från din biståndhandläggare gör vi tillsammans med dig en genomförandeplan. Vi utgår från vilket mål du har och hur du vill ha insatsen genomförd.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar genom ett stödjande, vägledande och coachande förhållningssätt och fokuserar på dina egna resurser och önskemål. Vi arbetar efter beslut från handläggare och använder oss av metoden Ett Självständigt Liv, ESL.

I arbetet ingår också att vi samarbetar med andra instanser vid behov. Exempel på sådana kontakter är gode män/förvaltare, vuxenpsykiatrin, socialtjänsten, handläggarenheten och andra för dig viktiga kontakter. Vi arbetar alla dagar i veckan.

Du kommer att erbjudas viss fritidssysselsättning i form av olika studiecirklar och andra aktiviteter. Vi har även tre lokaler där du erbjuds att delta i social samvaro med andra.

Vad kostar det?

Ingen avgift när du är delaktig i genomförandet av insatsen boendestöd. För fritidsaktiviteter kan en avgift tillkomma.

Kontakt

Du ansöker om boendestöd hos biståndshandläggare vid Hudiksvalls kommun.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 16 februari 2017