Hemtjänst

Hemtjänst kan ge dig möjlighet att bo kvar hemma även om du behöver stöd och omsorg.  

Du kan få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel hygien,  toabesök, promenader och servera måltider. 

Du kan också få hjälp med olika typer av service som  exempelvis trygghetslarm, inköp, tvätt, städning och matleverans.

Behöver du hjälp på kvällar och nätter så kan du få det.

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Du ansöker hos omsorgsförvaltningens handläggare.

Genomförandeplan

För att du ska kunna påverka utformningen av de insatser du är beviljad gör du tillsammans med personalen en genomförandeplan inom 14 dagar från det att insatserna har påbörjats. Om du vill kan anhöriga också delta i mötet.

Valfrihet inom hemtjänsten

Hudiksvalls kommun har infört valfrihet inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet  (LOV). Det betyder att du som beviljats hemtjänst själv har möjlighet att välja vem som ska utföra dina hemtjänstinsatser. Syftet är att du ska få ökat inflytande och kunna välja den utförare som passar dig bäst. Du bestämmer själv om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller en privat utförare som kommunen tecknat avtal med.

Kontakt

  • Handläggare och verksamhetschefer inom Social- och omsorgsförvaltningen

    Växel: 0650-190 00

  • Hemtjänstgrupper

    Har du redan hemtjänstinsatser och behöver komma i kontakt med din hemtjänstgrupp, vänligen ring det nummer du fått eller kommunens växel 0650-19 000.

    Är du orolig över en granne eller någon annan som du vet har hemtjänstinsatser? Dagtid kan du ringa kommunens växel, tfn 0650-19 000. Är det kväll, natt eller helg och din oro är så stark att du inte kan vänta tills nästa arbetsdag kan du ringa Hudiksvall tfn 070-191 37 13, Forsa och Iggesund tfn 072-536 47 66, Dellenbygden tfn 072-536 63 25 . Obs! Dessa nummer kan inte användas för frågor kring hemtjänstinsatser, du kan endast lämna din orosanmälan.

Granskad/uppdaterad den 2 maj 2016