Kontaktperson

Om din sociala situation eller din funktionsnedsättning gör att du har svårt att själv delta i fritidsaktiviteter eller skapa sociala kontakter kan en kontaktperson hjälpa dig att bryta isoleringen.

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 16 februari 2017