Korttidstillsyn för skolungdom

För skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning finns enligt LSS rätt till förlängd fritidsverksamhet före och efter skoldagen, under lov och studiedagar.

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 16 februari 2017