Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ger möjlighet till extra omvårdnad och miljöombyte samtidigt som anhöriga får möjlighet till avlösning.

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 16 februari 2017