Personlig assistans

Om du har stora, varaktiga hjälpbehov kan du ha rätt till personlig assistans enligt LSS. Det innebär hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, att klä sig, att äta och att kommunicera.

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Du ansöker hos social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

När du har fått beslut om att du har rätt till personlig assistans väljer du själv vilken assistansanordnare du vill anlita. Du kan välja kommunen som din assistansanordnare men det finns även privata och kooperativa alternativ. Du kan också anställa dina egna personliga assistenter. Om du beviljas personlig assistans har du rätt till inflytande över vem som ska ge dig hjälpen och hur den ska ges.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 2 maj 2016