Personligt ombud

Om du har långvariga psykiska funktionshinder och är från 18 år och uppåt kan du få personligt ombud.

Ett personligt ombud:

  • är ditt ombud och arbetar på uppdrag av dig.
  • bistår dig så att du får stöd och den service du har laglig rätt till.
  • ser tillsammans med dig till att insatser från olika myndigheter samordnas.
  • har tystnadsplikt.
  • arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser.
  • arbetar med personer som inte är inne i ett aktivt missbruk.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 2 maj 2016