Vård i livets slut

Målet är att lindra fysisk, psykisk och existentiell smärta när din sjukdom inte längre kan botas för att du och dina närstående ska få bästa möjliga livskvalitet. Du kan få vård i livets slut genom hjälp i hemmet, på korttidsplats eller hospice. Bor du på äldreboende kan du få vård i livets slut av personalen på äldreboendet.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 2 maj 2016