Dagverksamhet

Har du svårt att själv ta dig ut och träffa andra människor? Känner du dig isolerad eller behöver miljöombyte. Då kan dagverksamheten vara något för dig.

Du ansöker hos en handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen, som gör en behovsbedömning. När du fått beslut om dagverksamhet gör du och personalen tillsammans en individuell planering av dina besök på dagverksamheten.

Aktiviteterna planeras utifrån deltagarnas intressen och behov. Det kan till exempel vara:

  • Fika
  • Läsa tidningen
  • Titta på film
  • Lyssna på musik
  • Promenader

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 16 februari 2017