Grupp- och servicebostad

Om du på grund av funktionsnedsättning har omfattande behov av stöd, service och omvårdnad finns möjlighet att flytta till en bostad med särskild service enligt LSS. Social samvaro, fritids- och kulturaktiviteter är viktiga delar i vår verksamhet. 

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Barn och unga

Barn och ungdomar som på grund av funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service enligt LSS.

En bostad med särskild service är ett komplement till föräldrahemmet såväl för barn och ungdomar som kan bo hos föräldrarna en del av tiden som för den som inte alls kan bo hemma med sin familj. Här finns möjlighet till social samvaro och fritidsaktiviteter. Bostad med särskild service finns också för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som studerar på annan ort.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 18 april 2017