Äldreboenden

Om du har så omfattande behov av stöd, omvårdnad och service att du inte längre kan bo kvar hemma finns möjlighet att flytta till ett äldreboende.

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Granskad/uppdaterad den 16 februari 2017