Hur man överklagar

Du kan överklaga beslutet

När du har fått ett bistånds-eller avgiftsbeslut har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens social- och omsorgsnämnd. Nämnden undersöker om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras skickar kommunen din överklagan vidare till förvaltningsrätten för prövning. Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom kan du gå vidare till kammarrätten och regeringsrätten.

I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller, vad du vill ha ändrat och varför. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Granskad/uppdaterad den 4 januari 2017