Hur ansöker jag?

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta en av social- och omsorgsförvaltningens handläggare. När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut. I alla kontakter med oss gäller lagen om offentlighet och sekretess. Det innebär att alla som arbetar med ditt ärende har tystnadsplikt.

Vem kan ansöka?

Om du inte själv kan ansöka krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Ansökningsblanketter

Vid ansökan från annan kommun

Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS insatser i Hudiksvall kan du fylla i nedanstående blankett

Du kan överklaga beslutet

När du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd med har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens social- och omsorgsnämnd. Nämnden undersöker om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras skickar kommunen din överklagan vidare till förvaltningsrätten för prövning. Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom kan du gå vidare till kammarrätten och regeringsrätten.

I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller, vad du vill ha ändrat och varför. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 11 april 2016