Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktionsnedsatta har tystnadsplikt. Uppgifter om dina personliga förhållanden, exempelvis journaler, skyddas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 23 maj 2012