Problem i familjen

I bland kan det vara så att det inte funkar i familjen -  mamma eller pappa funkar dåligt som förälder, nån i familjen dricker för mycket eller är spelberoende, du är rädd att bli slagen...

Du kan få råd och stöd av:  

 • Socialtjänsten -  stöttar familjer genom bland annat utredning, stödsamtal, kontaktfamilj, vård och behandling, familjehem, kontaktperson. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

 • Beroendecentrum - hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet har frågor eller problem med missbruk och beroende av olika slag 

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Barnens hjälptelefon, BRIS tfn 116 111

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Du kan också chatta med BRIS.

BRIS vuxentelefon om barn tfn 077-150 50 50

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är Röda Korsets chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Barn- och familjehälsan

Barn- och familjehälsan är en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras familjer. Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagning, tfn 0650-924 58

Samordning

Ibland kanske du behöver stöd och hjälp från flera håll. Då kan det vara bra att stödet samordnas på bästa sätt för dig. Vänd dig till någon av dem som ger dig stöd och be om ett samordningsmöte där alla som du vill träffas för att samordna ditt stöd. Det samordnade stödet dokumenteras på mötet i en Samordnad Individuell Plan, SIP

 

Kontakt

 • Akut fara?

  Telefon: 112

 • Social- och omsorgsförvaltningen

  Växel: 0650-190 00

  824 80 Hudiksvall

 • Socialjour

  Telefon: 026-10 02 25

  Öppettider: Mån-tors kl 17-23, fre kl 17-02, lör kl 16-02,kl sön 16-23.
  Övrig tid nås socialjouren via Polisen tfn 114 14.

Granskad/uppdaterad den 31 augusti 2015