Problem i skolan

Är du stressad för prov och betyg? Är det jobbigt att gå i skolan? Har du svårt att hänga med? Har du problem med att läsa och skriva? Är du rädd på rasterna? Brukar du skolka? Då kan du prata med: 

Barnens hjälptelefon, BRIS tfn 116 111

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Du kan också chatta med BRIS.

BRIS vuxentelefon om barn tfn 077-150 50 50

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är Röda Korsets chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Samordning

Ibland kanske du behöver stöd och hjälp från flera håll. Då kan det vara bra att stödet samordnas på bästa sätt för dig. Vänd dig till någon av dem som ger dig stöd och be om ett samordningsmöte där alla som du vill träffas för att samordna ditt stöd. Det samordnade stödet dokumenteras på mötet i en Samordnad Individuell Plan, SIP

Kontakt

  • Elevhälsan

    Växel: 0650-190 00

    Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog eller specialpedagog.

    Går du på gymnasiet kan du dock själv ta kontakt och boka tid med din skolkurator.

Granskad/uppdaterad den 27 augusti 2015