Gymnasiebusskort

Byte eller köp av UIG-kort för gymnasielever sker på Bromangymnasiet,  elever i grundskolan ska vända sig till sin högstadieskola.

Giltighet för Ung i Glada Hudikkortet:

 • kortet gäller för elever som börjat årskurs 7 till och med 30 juni det år eleven fyller 19 år under förutsättning att eleven är folkbokförd i Hudiksvalls kommun, samt för asylsökande som är boende och inskriven i någon skola i Hudiksvalls kommun
 • kortet är personligt och ska vara försett med namn och födelsedatum för att vara giltigt
 • kortet gäller för resor inom Hudiksvalls kommun på X-trafiks bussar och X-tåg
 • kortet gäller för obegränsat antal resor alla dagar, dygnet runt, året runt
 • X-trafiks resevillkor och resegaranti gäller
 • kortet gäller som delbetalning för resor till områden utanför kommunen
 • samma kort gäller under hela giltighetsperioden och behöver alltså inte bytas ut inför nytt läsår

Har du ett ogiltigt kort kan du vid särskild biljettkontroll bli skyldig att betala en avgift på 600 kronor.

Anslutningsresor

Elev som har 4 km eller mer från hemmet till busshållsplatsen kan söka ersättning för anslutningsresor (görs på samma blankett som för gymnasiekort). Kom ihåg att ange kontonummer och namn på kontohavaren.
Ansökan ska göras i samband med skolstarten i augusti och gäller för innevarande läsår. Det går alltså inte att söka retroaktivt.

Trasiga/förlorade kort

 • kortet spärras via skolans reception
 • om kortet förlorats eller förstörts får du köpa ett nytt busskort
  till en kostnad av 120 kronor, som betalas i receptionen
 • har kortet slutat att fungera byts det kostnadsfritt ut i skolans reception

Återlämnande av busskort

Elev som inte längre är berättigad till busskort (p g a flytt) måste omedelbart återlämna detta till skolan reception

Gymnasiekort

Gäller för elever från andra kommuner samt elever i Hudiksvalls kommun som går i skola på annan ort.

Du som börjar i årskurs ett eller kommer ny till skolan måste ansöka om busskort på särskild blankett. Ansökan görs i maj för kommande läsår. Blanketten lämnas till receptionen (beviljad ansökan kommer inte att återsändas till eleven).

Gymnasiekortet får du som tillhör Hudiksvalls kommun:

 • från och med höstterminen det år du fyller 19 år till och med vårterminen det år du fyller 20 år, under förutsättning att du har minst 6 kilometer mellan folkbokföringsadressen och skolan
 • om du uppfyller ovanstående samt går i skola på annan ort och inte har inackorderingsbidrag
 • om du uppfyller ovanstående samt är folkbokförd i annan kommun och går på Bromangymnasiet
 • kortet ska du behålla så länge du är berättigad till det, vilket kan betyda 3 år. Däremot måste du ansöka inför varje nytt läsår

 Giltighet för gymnasiekortet

 • kortet är personligt och ska vara försett med elevens namn och födelsedatum för att vara giltigt
 • kortet gäller för obegränsat antal resor fram till klockan 18:00 under skolans läsdagar
 • kortet kan inte uppvärderas, men ett separat fritidstillägg kan köpas (på bussen eller försäljningsställe)
 • kortet gäller för resor med X-trafiks bussar, X-tåget samt med tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län

Utdelning av gymnasiekort

 • elever i årskurs 1 och 2 behåller sitt busskort från tidigare läsår
 • under första skolveckan åker eleverna gratis till och från skolan
 • gymnasiekortet delas ut på uppropsdagen av receptionen till nya elever

Anslutningsresor

Elev som har 4 km eller mer från hemmet till busshållsplatsen kan söka ersättning för anslutningsresor (görs på samma blankett som för gymnasiekort). Kom ihåg att ange kontonummer och namn på kontohavaren.
Ansökan ska göras i samband med skolstarten i augusti och gäller för innevarande läsår. Det går alltså inte att söka retroaktivt.

Trasiga/förlorade kort

 • har kortet förlorats/förstörts får eleven köpa ett nytt kort till en kostnad av 120 kronor i receptionen. Kortet spärras via receptionen
 • har kortet slutat att fungerar byts det ut kostnadsfritt i receptionen

Inackordering

Den som får inackorderingstillägg kan inte få gymnasiekort.

Återlämnande av gymnasiekort

Elev som inte längre är berättigad till busskort (p g a flytt, slutat skolan, inackordering mm) måste omedelbart återlämna det till skolans reception.

Vid frågor om busskort för elever i gymnasiet kontakta Regina Gustafsson  
0650-197 01 eller regina.gustafsson@hudiksvall.se

 

 

Granskad/uppdaterad den 2 december 2015