Frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om sommarpraktik

 • Hjälp jag hittar inte mina papper, kan jag få nya?

  - Tidrapport, frånvaroblankett och kontoanmälan, kan du ladda ner och skriva ut själv här.
  - Du kan även få hjälp av receptionen på Guldsmeden 0650-190 01.
  - Om ditt placeringsmeddelande eller avtal försvunnit så kan du kontakta praktiksamordnare för att få hjälp, 0650-194 12 
 • Var ska jag lämna kontoanmälan?

  - Den skickas eller lämnas till Nordea banken så du kan få din lön insatt på ditt konto. Gör det i god tid innan lönen betalas ut.
 • Var ska jag lämna tidrapporten?

  - Den ska du själv se till så att den blir ifyllt på rätt sätt och att du och handledaren har skrivit på. Du lämnar den till receptionen som du når via Hudiksvalls kommuns ingång på Guldsmeden eller i brevlådan mellan dörrarna där om det är stängt. Du kan även skicka den till:

  Hudiksvalls kommun
  lönekontoret
  824 80 Hudiksvall
 • Får jag arbeta helger och kvällar?

  - Ja det får du om arbetsplatsens arbetsuppgifter är förlagda då och det kan vara till nytta för dig eller arbetsplatsen att du är med då.
  - Kvälls- och helgarbete kompenseras med tid. Detta gäller:
  Veckoslutsarbete, fredagskväll efter klockan 19:00, lördag och söndag räknar man 30 minuter på varje arbetad timme.
  - Samma regler gäller kvällsarbete vardagar efter klockan 19:00. Kom ihåg rätten till 36 timmars veckovila vid helgarbete.
 • Hur mycket får jag i lön?

  - Du får 65 kronor i timmen och då är semesterersättningen inräknad. Det är samma lön för alla sommarpraktikanter.
 • Hur mycket får jag jobba?

  - Du får arbeta 75 timmar under en period. Du kan bara ha en period.
 • När får jag min lön?

  - Lämna in din tidrapport så fort du har arbetat klart, utbetalningsdagarna är:
  den 
  den 
  den 
  den 
 • Jag vill vara ledig, hur gör jag då?

  - Säg till på din arbetsplats. Om det är möjligt så kan du arbeta in tiden om det inte går så ska du skriva ledig eller arbetade timmar 0 på din tidrapport.
 • Om jag blir sjuk, hur gör jag då?

  - Du meddelar din arbetsplats snarast. Om det är möjligt så kan du arbeta in tiden annars fyller du i en frånvaroblankett och skickar den tillsammans med din tidrapport efter periodens slut.
 • Jag vill byta period, går det?

  - Ta kontakt med praktiksamordnaren, 0650-194 12
 • Jag vill byta arbetsplats, går det?

  - Ta kontakt med praktiksamordnaren, 0650-194 12

Granskad/uppdaterad den 17 februari 2017