Lärarassistenter till sommarskolan

Du som vill jobba som lärarassistent?

Du behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister och en referens från någon av dina lärare.

Ämnen som är aktuella under sommarskolan

 • svenska

 • engelska

 • matematik

Kriterier för lärarassistenter till sommarskolan
• den sökande är mantalsskriven i Hudiksvalls kommun
• den sökande ska vara elev från år 1 eller 2 på gymnasiet
• den sökande ska ha goda ledarkunskaper och ett pedagogiskt intresse
• den sökande ska minst ha C i svenska, engelska eller matematik
• den sökande kan inte ha både sommarpraktik och utlandspraktik 2016
Arbetstiden är 96 timmar

Vad innebär jobbet?

Sommarpraktiken består i att undervisa 2-3 elever från år 8 som behöver läsa upp sitt betyg  i något eller några av kärnämnena.

Arbetet pågår 2016

 •  21 tim introduktion och planering tillsammans med lärare vecka 25, läraren  meddelar arbetstider och arbetsplats

 • vecka 26 och 27, handledning av elever, sommarskola arbetstid 08:00-15:30

 • 11/7, sammanställs utvärderingen och utskick görs.

Arbetets innehåll

 • under sommarskolan arbetar du tillsammans med elev/elever 4,5 timmar per dag

 • ni har gemensam lunch och en lunchrast på 0,5 tim

 • du ägnar 2,5 timmar per dag till förberedelse, rättning o.d.

 • sista skoldagen fyller eleverna i en utvärdering

 • sista arbetsdagen sammanställs utvärderingarna och meddelanden till hemmen och till elevernas lärare skickas ut, då arbetar du 5 tim

 • du arbetar sammanlagt 96 timmar (75 timmar sommarpraktik och 21 timmar introduktion och planering)

 • lönen är  60 kr/tim inklusive semesterersättning.

Kontakt

 • Sommarpraktik

  Hudiksvalls kommun

  Arbetsmarknadsenheten

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-194 12

  Besöksadress: Västra Tullgatan 6

  Praktiksamordnare Lena Teodorsson

Granskad/uppdaterad den 21 mars 2016