Välkommen att jobba som lärarassistent, inom sommarpraktiken

Ta chansen att prova på vad läraryrket kan innebära- ett framtidsyrke med en mycket god arbetsmarknad. 

Ansökningstiden är slut. Du som sökt sommarpraktik som lärarassistent kommer att få information under vecka 19 om din placering.

Du behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister och en referens från någon av dina lärare.

Ämnen som är aktuella under sommarskolan

 • svenska
 • engelska
 • matematik

Kriterier för lärarassistenter till sommarskolan

 • den sökande är mantalsskriven i Hudiksvalls kommun
 • den sökande ska vara elev från år 1 eller 2 på gymnasiet
 • den sökande ska ha goda ledarkunskaper och ett pedagogiskt intresse
 • den sökande ska minst ha C i svenska, engelska eller matematik
 • den sökande kan inte ha både sommarpraktik och utlandspraktik 2017
 • den sökande kan ha haft sommarpraktik förut

Arbetstiden är 80 timmar

Vad innebär jobbet?

Sommarskolan kommer i år att bedrivas på olika platser i kommunen.
Ede skola för elever från år 6-9
Iggesunds skola för elever från 6-9
Läroverket för elever år 7-9
Mottagningsenheten för nyanländ elever  mellan 7-18 år
Östra skolan för elever år 7-9

Sommarpraktiken består i att undervisa elever och/eller mindre elevgrupper som behöver läsa upp sitt betyg  i något eller några av kärnämnena.


 

Arbetet pågår mellan den 19 juni-10 juli 2017

Vecka 25, introduktion och planering tillsammans med lärare, läraren  meddelar arbetstider och arbetsplats.
Vecka 26 och 27, handledning av elever, sommarskolans arbetstid 08:00-15:15.
V 28, den 10/7, sammanfattning, sammanställning av utvärderingar och utskick till berörda.
Mottagningsenheten kommer även att behöva lärarassistenter till en andra period, veckorna 31, 32, 33.

Arbetets innehåll

Under sommarskolan arbetar du tillsammans med elev/elever. Gemensam lunch med eleverna samt en lunchrast.
Du ägnar en del av dagen till förberedelse, rättning o.d.
Sista skoldagen fyller eleverna i en utvärdering.
Sista arbetsdagen sammanställs utvärderingarna och meddelanden till hemmen och till elevernas lärare skickas ut.
Du arbetar sammanlagt 80 timmar, lönen är 65 kr/tim inklusive semesterersättning.

 

Kontakt

 • Sommarpraktik

  Hudiksvalls kommun

  Arbetsmarknadsenheten

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-194 12

  Besöksadress: Västra Tullgatan 6

  Praktiksamordnare Lena Teodorsson

Granskad/uppdaterad den 28 april 2017