Välkommen att jobba som lärarassistent, inom sommarpraktiken

Ta chansen att prova på vad läraryrket kan innebära- ett framtidsyrke med en mycket god arbetsmarknad. 

Ansök här 1 mars - 31 mars

Du behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister och en referens från någon av dina lärare.

Ämnen som är aktuella under sommarskolan

 • svenska
 • engelska
 • matematik

Kriterier för lärarassistenter till sommarskolan

 • den sökande är mantalsskriven i Hudiksvalls kommun
 • den sökande ska vara elev från år 1 eller 2 på gymnasiet
 • den sökande ska ha goda ledarkunskaper och ett pedagogiskt intresse
 • den sökande ska minst ha C i svenska, engelska eller matematik
 • den sökande kan inte ha både sommarpraktik och utlandspraktik 2017
 • den sökande kan ha haft sommarpraktik förut

Arbetstiden är 80 timmar

Vad innebär jobbet?

Sommarskolan kommer i år att bedrivas på olika platser i kommunen.
Ede skola för elever från år 6-9
Iggesunds skola för elever från 6-9
Läroverket för elever år 7-9
Mottagningsenheten för nyanländ elever  mellan 7-18 år
Östra skolan för elever år 7-9

Sommarpraktiken består i att undervisa elever och/eller mindre elevgrupper som behöver läsa upp sitt betyg  i något eller några av kärnämnena.


 

Arbetet pågår mellan den 19 juni-10 juli 2017

Vecka 25, introduktion och planering tillsammans med lärare, läraren  meddelar arbetstider och arbetsplats.
Vecka 26 och 27, handledning av elever, sommarskolans arbetstid 08:00-15:15.
V 28, den 10/7, sammanfattning, sammanställning av utvärderingar och utskick till berörda.
Mottagningsenheten kommer även att behöva lärarassistenter till en andra period, veckorna 31, 32, 33.

Arbetets innehåll

Under sommarskolan arbetar du tillsammans med elev/elever. Gemensam lunch med eleverna samt en lunchrast.
Du ägnar en del av dagen till förberedelse, rättning o.d.
Sista skoldagen fyller eleverna i en utvärdering.
Sista arbetsdagen sammanställs utvärderingarna och meddelanden till hemmen och till elevernas lärare skickas ut.
Du arbetar sammanlagt 80 timmar, lönen är 65 kr/tim inklusive semesterersättning.

 

Kontakt

 • Sommarpraktik

  Hudiksvalls kommun

  Arbetsmarknadsenheten

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-194 12

  Besöksadress: Västra Tullgatan 6

  Praktiksamordnare Lena Teodorsson

Granskad/uppdaterad den 21 mars 2017