Om du inte är nöjd

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt. Därför är dina synpunkter och förslag till förbättring värdefulla.

Lämna synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter muntligt eller skriftligt. Använd gärna vår blankett som du kan få av personalen eller hämta här.

Granskad/uppdaterad den 21 mars 2017