Bokbussen

Bokbussen har 80 hållplatser runt om i kommunen, vilka besöks regelbundet på 17 olika turer.

Du som inte bor i närheten av något bibliotek, kan låna böcker och tidskrifter för barn och vuxna i bokbussen. I turlistan kan du se var och när bussen stannar. Om ingen av hållplatserna ligger lämpligt till för dig, ring oss.

Om det finns någon möjlighet tillgodoser vi dina önskemål om ny hållplats. Dessutom stannar vi gärna mellan hållplatserna och lämnar böcker.

Här kan du ladda hem och skriva ut Bokbussens turlista i pdf-format

Bokbussens turlista och hållplatser 

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 21 december 2016