Lokalhistoria och släktforskning

Vill du forska om din släkts historia eller om hembygden?

På biblioteket finns det möjligheter att sitta och släktforska. Kyrkböcker och husförhörsböcker finns tillgängligt dels i databasen ArkivDigital och dels på SVAR:s webbplats. Databasen Genline som tidigare funnits på biblioteket har lagt ner. På Hudiksvalls stadsbibliotek finns det ett studierum/släktforskningsrum med en dator som har dessa databaser installerade. På Hudiksvalls bibliotek finns också två läsapparater för kyrkoarkivalier på mikrokort. Biblioteket har kommunens kyrkoarkivalier på mikrofilm. Förteckning över mikrokorten finns i biblioteket samt på SVAR:s webbplats.

Boka studierummet i bibliotekets informationsdisk.

På biblioteken finns även en hel del olika släktforskningslitteratur till utlån.

För kurser i släktforskning kontakta studieförbunden eller den
lokala släktforskarföreningen.

SVAR:s webbplats finns även tillgängligt på en dator i Näsvikens bibliotek, Delsbos bibliotek och Iggesunds bibliotek.

Kontakta ditt närmaste bibliotek eller Hudiksvalls bibliotek, för mer information.

Hälsingesamlingen

Här finns litteratur och tidskrifter som på något sätt berör Hudiksvalls bygden och Gävleborgs län. Här kan du hitta levnadsbeskrivningar över kända invånare, historik över skolor, företag, idrottsföreningar, byggnader och mycket annat. Nästan allt går att låna hem, det finns i regel två exemplar av varje bok. Lästips

I Hälsingesamlingen finns mycket material för släkt- och hembygdsforskaren, exemplevis:

  • Sveriges släktregister
  • "Min släkt" (vissa socknar i Hälsingland)
  •  

Läs våra gamla dagstidningar

Stadsbiblioteket har en samling gamla tidningslägg. I vår studieavdelning kan du läsa:

  • Hudiksvalls nyheter
  • Hudiksvalls posten
  • Hudiksvalls tidning
  • Hälsingekuriren

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 11 augusti 2015