Ny i Sverige

Translate Hudiksvalls municipality's website

Do you want to translate Hudiksvalls municipality's website to the language you speak?

Press the button "Translate" at the top of the website page.

At the top of the page that pops up is the word "To" written and next to that word is a box with a language. Press the box and choose the right language in the drop down list that appears.

Välkommen till Sverige och Hudiksvalls biblioteks hemsida

På den här sidan finns tips och länkar som kan vara intressanta för nyanlända som vill lära sig svenska eller vill lära sig mer om Sverige. 

Biblioteken i Sverige

Vi har böcker på många olika språk på biblioteket. Fråga i informationsdisken på ditt närmaste bibliotek om de har böcker på ditt språk. Det är gratis att skaffa lånekort och låna böcker och andra media på biblioteket. Du kan själv söka vilka böcker och medier som finns att låna i vår bibliotekskatalog Helgebiblioteketen.se.

Länktips för den som vill lära sig mer om Sverige

Länktips för den som vill lära sig svenska

Är du nyanländ och vill får mer kontakt med svenskar och det svenska samhället?

Få en bra start i Hudiksvall, vi har en språkvän för dig! En språkvän ger dig som nyanländ mer kontakt med svenskar och det svenska samhället. Kontakta volontärsamordnaren. Klicka här för att komma till sidan där kontaktuppgifter finns.

Granskad/uppdaterad den 15 december 2016