Tillgänglighet – läsa på många sätt

Biblioteket är till för alla. Har du till exempel svårt att komma till biblioteket eller att läsa tryckt text?  Här kan du hitta information om vilka olika medier och service biblioteket erbjuder. 

Boken kommer

Boken kommer är en kostnadsfri service till dig som på grund av rörelsehinder, funktionshinder, hög ålder eller långvarig sjukdom inte själv kan komma till biblioteket. 

 Länk till mer information om boken kommer

Talböcker/DAISY

Talböcker är till för dig som har svårt att läsa tryckt text.

Länk till mer information om talböcker 

Granskad/uppdaterad den 12 juni 2015