Stöd till föreningar och studieförbund

Kulturbidrag och stipendier

Bidrag till studieförbund

Sista ansökningsdag är 31 maj.

Lokaler och anläggningar

Driftsbidrag till föreningsägda anläggningar samt lokalbidrag ges till föreningar med ungdomsverksamhet. Driftsbidrag och lokalbidrag söks en gång per år. Ansökan görs till Kultur och fritidsförvaltningen senast 25 februari.

Lokalt aktivitetsstöd ungdom

Obs! Ansökan görs senast 25 februari respektive 25 augusti.

till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Investeringsbidrag under 500 000 kronor till föreningsägda idrottsanläggningar 

Ansökan görs till Kultur- och fritidsnämnden senast 25 februari.

Investeringsbidrag över 500 000 kronor till föreningsägda idrottsanläggningar

Ansökan görs till kommunstyrelsen senast 15 februari respektive 15 september. 

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 17 maj 2017