Registrering av föreningsuppgift

Alla idrotts- och ungdomsföreningar som söker bidrag från Kultur- och fritidsnämnden måste varje år lämna in en föreningsuppgift.

Där ska finnas föreningens fullständiga namn, adress, organisationsnummer, bank/plusgironummer samt vilket år den bildades och vilket riks/specialidrottsförbund man tillhör. Även namn och kontaktuppgifter till ordförande, kassör, sekreterare och revisor, samt antal medlemmar uppdelade efter kön och ålder ska anges.

Bidragssökande föreningar ska också lämna in verksamhetsberättelse, justerat årsmötesprotokoll och alkohol- och drogpolicy årligen i februari.

Registrera ändrade uppgifter

Genom att klicka på länken nedan kommer du till vårt föreningsregister. Där kan man se kontaktuppgifter till de föreningar som får bidrag av eller hyr lokaler av Fritiden.

För att, som föreningsrepresentant, kunna se alla uppgifter och göra ändringar måste man ha en inloggning. Den ges till en person inom föreningen, exempelvis ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig. Det är föreningens ansvar att varje år i februari uppdatera sina uppgifter och fylla i hur många medlemmar man hade 31 december föregående år. 

Skicka en e-post till forening@hudiksvall.se och tala om vem som ska vara ansvarig i din förening. Ett svar med inloggningsuppgifter och instruktioner kommer. Det är dock inget automatsvar, utan kan ta någon dag att få.

Föreningsregister

Alla är välkomna att leta i detta register men man ska vara medveten om att alla föreningar inom Hudiksvalls kommun inte finns med.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 18 november 2016