KomTek Glada Hudik

Vad är KomTek och vad gör vi?

KomTek Glada Hudik står för Kommunal teknik och entreprenörskolan i Hudiksvall

En mötesplats för kunskap om teknik som ett verktyg för skapande och utveckling. Vi är ett komplement till lärandet i skolan och arbetslivet.

På KomTek Glada Hudik ska deltagarna ska få ett roligt och intresseväckande första möte med teknik.

Vi jobbar för att ge ungdomar en bredare allmänbildning inom teknik, avdramatisera teknikbegreppet och ett tekniskt ordförråd. Verksamheten ska genomsyras och utifrån entreprenöriellt lärande och handledarna ska träna deltagarna i entreprenörskap. Verksamheten ska vara könsneutral och locka både flickor och pojkar till skaparglädje och kreativitet. Verksamheten ska även arbeta för integration, mångfald samt arbeta systematiskt för en hållbar utveckling.

Målet med verksamheten är att:

  • Fler söker in till de tekniska utbildningarna på gymnasiet.
  • Deltagarna ska få en bredare allmänbildning inom teknik.
  • Deltagarna ska få ökat entreprenöriellt tänkande.
  • Deltagarna ska få ökad förståelse för genus/jämställdhet och bättre kunna hantera dessa situationer.
  • Deltagarna ska få ökad förståelse för mångfald/integration och bättre kunna hantera dessa situationer.
  • Deltagarna ska få ökad förståelse för hållbarutveckling så att dom kan använda kunskapen i vardagen.

Målgrupp är främst barn i grundskoleålder men även ungdomar i gymnasiet kan delta i enstaka projekt. Lärare och förskolelärare erbjudas fortbildning och vuxna kan delta i öppet KomTek med sina barn.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 12 oktober 2016