Motionsspår och skidåkning

Vi har många fina motionsspår på olika håll i kommunen. Vissa sköts av kommunen, andra av föreningar. Enligt beslut fattat av kommunstyrelsen har tekniska förvaltningen i uppdrag att sköta spåren på Öster 2,5, 4 och 6 km samt på Väster 2,5, 5 km. Det gäller såväl sommar- som vinterunderhåll. Pistning av Hedebacken ingår också.

Hundar

Tekniska förvaltningen har infört hundförbud på sina skidanläggningar, med undantag för 2,5 km-skidspåret på Öster två kvällar i veckan, onsdag- och söndagkvällar mellan klockan 18.00-22.00.

Under barmarksperioden skall hundar hållas kopplade för allas trevnad.

  • 8 mars 2017

    Läget i skidspåren

    På Öster är konstsnöspåren med början i skidstadion körda med pistmaskin, 2,5,  4  och 6 km spåren är ocskså körda med pistmaskin, på de sistnämda...

Läs mer!

Granskad/uppdaterad den 3 januari 2017