Muséer och kulturmiljöer

Kulturarvet har djupa rötter i våra trakter och skjuter ständigt nya skott.

Hälsinglands museum grundandes för 150 år sedan när prosten Lars Landgren såg att kyrkornas medeltida skulpturskatt var hotad. Idag är museet en arena där kulturarvet bryts i tidens frågor. Ett gemensamt rum för utställningar, samtal, konserter och visningar.

I Hudiksvalls kommun är bygdens historia nära förknippad med brukens.

Granskad/uppdaterad den 19 september 2016