Skärgård

Hudiksvalls kommun har fem mil kust och en fantastisk skärgård. För dig som vill njuta av Hudiksvall från sjösidan finns  ett antal hamnar och badplatser att välja på.

 

Skärgård - 1. Hudiksvalls gästhamn1. Hudiksvall

Skötsel: Hudiksvalls Sjösportsällskap. Gästhamn
Telefon: 0650-941 65
Mobil: 070-217 86 03
Båthamnsexpedition, Hudiksvalls Sjösportsällskap

För mer information

 

2. Käringön, Stavsön,
Långsundet

Skötsel: Hudiksvalls Sjösportsällskap.
Gästhamn
Telefon: 0650-56 11 58 Klubbhus
Telefon: 0650-941 65
Mobil: 070-217 86 03
Båthamnsexpedition, Hudiksvalls
Sjösportsällskap

För mer information

 

Skärgård - 3. Norra Ljusgrundet3. Norra Ljusgrundet

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Ca 6 gästplatser, 1,8 m djup, toalett, grillplats, vindskydd, sopställ.

 

Skärgård - 4. Tunaolmen, klubbviken4. Tunaolmen, Klubbviken

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Hamnavgift, ca 10 gästplatser, 2,0 m djup, toalett, vindskydd, sopställ, grillplats.

 

Skärgård - 5. Tunaolmen, Stora Berghamn5. Tunaolmen, Stora Berghamn

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Ca 8 gästplatser, 1,7 m djup, toalett, sopställ, grillplats.

 

Skärgård - 6. Tunaolmen, Olmens fiskeläge6. Tunaolmen, Olmens fiskeläge

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Ca 4 gästplatser, 2 m djup, toalett, sopställ.

 

7. Hölick. Gästhamn

Skötsel: Hölicks samfällighetsförening
Telefon: 0650-56 50 11
Mobil: 072-588 33 88, 070-638 19 36 

Ca 12 gästplatser, 2,2 m djup, trailer-
ramp, telefon, toalett 300 m, dusch,
bastu, tvättstuga, livsmedel på
campingen. Café/restaurang 150 m.

 

Skärgård - 8. Njutånger, Snäckmor

8. Njutånger, Snäckmor

Skötsel: Njutångers båtklubb

För mer information

 

Skärgård - 9. Njutånger, Borka brygga - gästhamn

9. Enånger, Borka Brygga. Gästhamn

Skötsel: Enångers Båtsällskap
Telefon: 0650-55 00 41
Restaurang Borka Brygga

För mer information

 

Skärgård - 10. Innerstön, Fläskvik

10. Innerstön, Fläskvik

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Ca 6 gästplatser, 2 m djup, toalett,
sopställ och grill.

 

Skärgård - 11. Innerstön, Ravelgrund

11. Innerstön, Ravelgrund

Skötsel: Hudiksvalls sjösportsällskap
Telefon: 0650-941 65
Mobil: 070-217 86 03
Båthamnsexpedition, Hudiksvalls Sjösportsällskap

För mer information

 

12. Innerstön, Laxviken

Skärgård - 18. Laxviken, Innerstön

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Ca 10 platser, djup 1,5-3 m, toalett, sopställ,
grillplats och vindskydd.

 

Skärgård - 12. Innerstön, Bakspån

13. Innerstön, Bakspån

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

ca 22 gästplatser, 1,5-2 m djup, toalett, vindskydd, grillplats, sopställ.

 

Skärgård - 13. Kråkön, fiskeläge

14. Kråkön, fiskeläge

Skötsel: Hudiksvalls kommun, Gästhamn
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Ca 14 gästplatser, 1,5-2,5 m djup, toalett och färskvatten, sopställ.

 

Skärgård - 14. Kråkösundet, Kummelviken-Yttre Ryssand

15. Kråkösundet, Kummelviken/Yttre Ryssand

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Ca 6 gästplatser, 1,5-2,5 m djup, toalett.

 

Skärgård - 15. Agön, Storhamn

16. Agön, Storhamn

Skötsel: Hudiksvalls kommun. Gästhamn
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Hamnavgift, ca 20 gästplatser, 2,5 m djup, toalett, färskvatten, bastu, övernattningsstuga, vindskydd, sopställ.

 

Skärgård - 16. Agön, Ormsand17. Agön, Ormsand

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Hamnavgift, ca 16 gästplatser, 1,8-3,5 m djup, toalett, vindskydd,Grillplats, sopställ.

 

Skärgård - 17. Agön, Tärnön18. Agön, Tärnön

Skötsel: Hudiksvalls kommun
Entreprenör: Mössö lax och skärgårdsservice
Mobil: 070-698 51 19

Ca 5 gästplatser, 2,5 m djup, toalett, grillplats, sopställ.

 

 

Skärgård - Logotyp, GästhamnVissa av Hudiksvalls hamnar är klassificerade som gästhamnar. Klassificeringen av en gästhamn omfattar säkerhet, miljö, toaletter och dusch. Du känner igen dessa hamnar genom gästhamnsskylten

Turistinformation

Granskad/uppdaterad den 29 mars 2017