Motionsspår och skidåkning

Vi har många fina motionsspår på olika håll i kommunen. Vissa sköts av kommunen, andra av föreningar. Enligt beslut fattat av kommunstyrelsen har tekniska förvaltningen i uppdrag att sköta spåren på Öster 2,5, 4 och 6 km samt på Väster 2,5, 5 km. Det gäller såväl sommar- som vinterunderhåll. Pistning av Hedebacken ingår också.

Hundar

Tekniska förvaltningen har infört hundförbud på sina skidanläggningar, med undantag för 2,5 km-skidspåret på Öster två kvällar i veckan, onsdag- och söndagkvällar mellan klockan 18.00-22.00.

Under barmarksperioden skall hundar hållas kopplade för allas trevnad.

 • 8 mars 2017

  Läget i skidspåren

  På Öster är konstsnöspåren med början i skidstadion körda med pistmaskin, 2,5,  4  och 6 km spåren är ocskså körda med pistmaskin, på de sistnämda...

 • 27 februari 2017

  Läget i skidspåren

  På Öster är 2,5,  4  och 6 km spåren körda med skoter måndag morgon 27/2. På Väster är 2,5  och 5 km spåren körda med pistmaskin måndag 27/2....

 • 23 februari 2017

  Läget i skidspåren

  På Öster är konstsnöspåret med start i skidstadion kört med pistmaskin torsdag morgon, 2,5,  4,  och 6 km spåren är packade med skoter torsdag 23/2...

 • 4 januari 2017

  Läget i skidspåren

  På Öster är ett spår på ca 1km kört med pistmaskin, konstsnö. 2,5,  4,  och 6km spåren är packade med skoter. På Väster är lyset lagat.

Läs mer!

Granskad/uppdaterad den 3 januari 2017