Värdefull natur

 Stort klapperstensfält i nordostlig riktning.
Högt belägen klarvattensjö. 
 Vacker hagmark i sydsluttning ner mot Hornån.

Hudiksvalls kommun med Dellensjöarna i mitten har en rik natur- och kulturbygd med blånande berg, djupa skogar, otaliga sjöar, ett småbrutet odlingslandskap och en intressant havskust.Naturen är mycket varierad och bjuder på allt från klapperstensfält och grottor till gammelskog och hasselbuskbestånd. Det finns med andra ord gott om värdefull natur att njuta av.

Kommunens arbete med naturvård beskrivs i naturvårdsplanen. Mål som berör naturvård återges i de lokala miljömålen. All natur är visserligen värdefull på sitt sätt men här presenterar vi några av de naturområden som har särskilt höga värden, både naturmässigt men även socialt och kulturellt. Dessa områden återfinns även i vår naturvårdsplan.

Om du vill besöka något naturområde rekommenderar vi i första hand att ni besöker naturreservat och kulturreservat, dessa är skyltade och därmed enkla att hitta till. Välkommen ut i vår värdefulla natur! 

Geologiska bildningar och terrängformer

1. Fågelhällan

Odlingslandskap

31. Anderbo 32. Bodarna 33. Brännåsens fäbodar 34. Dyrvallen 35. Funsta 37. Gravfält i Norrbo 36. Hjortstavallen 39. Oppegården 28. Råbergsvallen 40. Solberg 27. Steg 29. Strand vid Backsjön 38. Stömne 30. Vålsta 41. Ängsmarker kring Furuberg

Sjöar och vattendrag

2. Delångersån 5. Enångersån 3. Hälsen 4. Lingån 6. Nianån 7. Nipsbäcken

Skogslandskap

13. Bålsön 15. Dalaberget 17. Fuskåsberget 19. Gottland 16. Hornberget 21. Käringskårberget 24. Lillåsen 20. Lövenholtsberget 14. Mörttjärn och Björnsjön 23. Rasselmyrberget 18. Skälölandet 12. Smälsk 25. Snipåsen 22. Tannaklitten 26. Vallavallen

Våtmarker

9. Blötmossarna 8. Stora Aldringsmyran

Hav, kust och skärgård

11. Vintergatsfjärden och Grinnöbotten 10. Siviksfjärden och Norbergsfjärden 

Karta över värdefulla naturområden i Hudiksvalls kommun

Sidorna om väLokal naturvårdssatsning (LONA)rdefull natur har tagits fram med hjälp av stadsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 27 mars 2012