Ersättningar

Du får en ersättning för ditt uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, jourhem eller familjehem. Den ekonomiska ersättningen varierar från fall till fall. Ersättningen är beroende av barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • Omkostnadsersättning är till för att täcka de merkostnader som personen eller familjen har i samband med sitt uppdrag.  Omkostnads­ersättningen är inte sjukpenningsgrundande eller pensions­grundande.
  • Arvodet utgör den egentliga ersättningen till familje- eller jourhem, kontaktpersoner eller – familjer, stödfamiljer. Denna ersättning är både sjuk­penningsgrundande och pensionsgrundande, dock berättigar den inte till en tjänstepension. Uppdraget berättigar inte heller till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.
  • Som kontaktfamilj, stödfamilj, jourhem eller familjehem kan du få hjälp med olika former av stöd utifrån den placerades behov. Det kan vara ex. säng eller barnstol. Detta är något som man kan ta upp med sin handläggare.

 

Granskad/uppdaterad den 22 augusti 2011