Kontaktperson för person med intellektuell funktionsnedsättning

  • Är du intresserad av andra människor?

  • Har du några timmar över ibland?

 Vi behöver kontaktpersoner i alla åldrar och med olika fritidsintressen. Just nu är behovet av manliga kontaktpersoner extra stort.

Vad innebär uppdraget?

Uppdraget som kontaktperson innebär att vara vän/kompis och medmänniska till en person med intellektuell funktionsnedsättning.

Kontaktpersonens uppdrag är att hjälpa till att bryta den enskildes isolering, öka det sociala nätverket och genom samvaro bidra till en mer aktiv fritid.

Exempelvis vid ett tillfälle i veckan med aktiviteter som biobesök, titta på fotboll eller bara umgås.

Hur blir jag kontaktperson?

Du måste ha fyllt 18 år. Det finns inga krav på speciell utbildning. Vi ber dig lämna utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister om uppdraget som kontaktperson är riktat till ett barn.

Läs mer om och begär utdrag ur

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du är intresserad av att veta mer eller intresserad av att bli kontaktperson för person med funktionsnedsättning. Vi hör av oss när behov uppstår vilket kan ta några månader.

Intresseanmälan - Kontaktperson för person med intellektuell funktionsnedsättning

Kontaktuppgifter.

Granskad/uppdaterad den 26 april 2017