Kontaktperson - kontaktfamilj

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att för en kortare eller längre tid aktivt ställa upp och stödja en medmänniska eller en familj. Det kan röra sig om:

  • föräldrar som behöver stöd och/eller avlastning i sin föräldraroll.
  • barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen
  • nyanlända som har sina rötter och relationer i en annan del av landet eller världen.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en till två helger i månaden. Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom utanför ditt hem en eller flera gånger i veckan.

Vem kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Det ställs inga krav på speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson eller kontaktfamilj. Du bör leva i en stabil social situation, vara intresserad av människor samt ha lätt för att knyta kontakter. Om det finns ett ömsesidigt intresse av samarbete görs en utredning av dig eller av din familj. Därefter förs du/ni in i vårt kontaktmannaregister i väntan på ett uppdrag.

Vad får kontaktfamiljerna?

Som kontaktfamilj får man stöd och handledning via socialtjänsten samt en symbolisk ersättning. Uppdraget följs upp var sjätte månad.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du är intresserad av att veta mer eller intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj.

Vi kontaktar dig inom kort!

Intresseanmälan - kontaktperson/kontaktfamilj

Kontaktuppgifter.Antal egna barn.Jag/vi vill vara kontaktperson eller kontaktfamilj för en person i åldern.
Önskad ålder (Obligatoriskt fält)Granskad/uppdaterad den 4 januari 2017