Vikarie inom kostenheten

Vill du jobba med bra, nyttig och vällagad mat till kommunens matgäster inom förskola, skola och äldreomsorg?

Maten är en viktig del för att orka med dagen, klara av skolarbetet och även förgylla vardagen.

Är du kock eller måltidspersonal och är intresserad av att arbeta som vikarie hos oss så kontakta våra vikariesamordnare så får vi stämma träff för ett första möte.

Kontakta våra vikariesamordnare

  • Kostenhetens vikariesamordnare

    Ann-Katrin Larsson 072-227 60 59
    eller Ulrika Modin 0650-55 64 87

Läs mer om oss på Kostenheten

Granskad/uppdaterad den 15 april 2016