Volontär

Berika ditt och andras liv

Att vara volontär innebär att du ger lite av dig själv och din tid. Du bidrar till att skapa trivsel, trygghet och gemenskap.

Volontär Glada Hudik är en del av förebyggande verksamheten inom Social- och omsorgsförvaltningen. Vi förmedlar kontakt mellan människor för ömsesidig nytta och glädje.

Att vara volontär innebär:

 • att du hjälper människor att bryta sin isolering
 • att du bidrar till att skapa trivsel, trygghet och gemenskap
 • att du bestämmer hur mycket tid du vill ägna åt volontäruppdraget
 • att du får möjlighet till utbildningar och handledning samt träffar med andra volontärer. 

Exempel på volontäruppdrag

 • Hjälpa till på kommunens träffpunkter för äldre
 • Hjälpa till på språkcafé
 • Högläsare
 • Språkvän
 • Besöka någon i hemmet
 • Promenadsällskap
 • Ledare för anhöriggrupp eller andra grupper
 • Hjälpa till på sjukresebussen

Vill du bli volontär?

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 18 mars 2016