Intresseanmälan till Rekryteringsenheten

Vill du arbeta som vikarie inom omsorg, förskola, skola och eller på HVB-hem eller inom lokalvård? 

Fyll i intresseanmälan nedan. Dina uppgifter läggs då in i vår vikariebank. Den använder vi sedan för att hitta rätt person för att tillgodose verksamheternas vikariebehov. När vi rekryterar tittar vi i första hand på utbildning och erfarenhet men också personlig lämplighet.

Utdrag ur belastningsregistret

För att du ska kunna arbeta som timvikarie inom lokalvård, barnomsorg eller på HVB-hem måste du ha ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret för skola, barnomsorg och eller HVB-hem. Om du endast ska arbeta inom äldreomsorgen eller handikappomsorgen behövs alltså inget utdrag.

Utdraget får vara högst ett år gammalt och kan beställas via utdrag ur belastningsregistret - skola, barnomsorg eller belastningsregistret-HVB-hem. Ta med utdraget vid en eventuell intervju.

Tänk på att vara så utförlig som möjligt när du berättar om tidigare erfarenheter.

Vid en eventuell intervju är det viktigt att du tar med dig en giltig legitimation.

Är du intresserad både av att jobba som timvikarie inom barnomsorgen, skolan, HVB-hem samt äldre- och handikappomsorgen eller inom lokalvård, fyll då i det i ansökan.

Rekryteringsenheten kontaktar dig för intervju om det finns behov av fler timvikarier mot verksamheterna.

Din ansökan är aktuell i 3 månader.

Om du inte hört något inom dessa 3 månader och fortfarande är intresserad så gör du en ny ansökan till oss. 

Intresseanmälan till Rekryteringsenheten

Personuppgifter.(Skriv personnumret i ett , ta bort - )Om du inte har egen telefon och e-postadress måste du ange telefonnummer och e-postadress till någon du känner så att vi kan kontakta dig.
Har du B-körkort? (Obligatoriskt fält)


Har du tillgång till bil? (Obligatoriskt fält)
Ange vilka gymnasieutbildningar du har gått eller är pågående.Vem är du? Varför gör du intresseanmälan? Vilka egenskaper har du som gör dig intressant för oss?Tidigare arbeten?  
kan kryssa för flera alternativ). (Obligatoriskt fält)


kan kryssa för flera alternativ). (Obligatoriskt fält)


Granskad/uppdaterad den 9 december 2015