Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna om slutbetyg (NYTT 2015-05-12)

Publicerad den 19 maj 2015

Regeringen har fattat beslut om att förlänga övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg. Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får  utfärdas i vissa undantagsfall senast den 1 januari 2017.

Läs mer om reglerna på Skolverkets hemsida

Granskad/uppdaterad den 19 maj 2015