Att studera på Cul

Vi hjälper dig att komma igång. Här får du vägledning och stöd för att hitta och genomföra en utbildning som passar dig. Du kan studera kurser och utbildningar på grundläggande nivå, gymnasie-och högskolenivå. 

Hjälp att komma igång

Vi hjälper dig att komma igång med studier, vi gör tillsammans en studieplan och är ett stöd under hela din studietid. Vi hjälper dig med studieteknik. Behöver du extra lärarstöd kan du komma till vår studieverkstad där det alltid finns lärare som hjälper dig.

Frihet och ansvar

På Cul finns en mängd olika utbildningar och studieformer. Generellt kan man säga att studierna ofta är mer koncentrerade och antal undervisningstimmar färre än grundskolan och gymnasiet. Du får ta mer ansvar, men får samtidigt större frihet att lägga upp studierna som du själv vill. Du kan läsa på distans eller ha lektioner i klassrum, studera på hel- eller halvfart, på dagen eller på kvällen. Du är alltid välkommen att sitta och studera på Cul. Här träffar du andra studerande i blandade åldrar. Om du vill sitta enskilt finns det tillgång till lässal, om du föredrar att sitta i grupp kan du boka ett grupprum. 

Café och elevkök

Du kan ta med din egen mat, eller köpa lunch och fika på Café Cul.

Datasalar

Vi har datasalar som du kan använda när du är här.

Föreläsningar och tentor när du läser på distans 

Om du läser på distans kan du se föreläsningen via videokonferens på Cul.  Du kan skriva tentamen hos oss, även om du läser mot en annan skola.

Betyg och intyg

Som elev inom vuxenutbildningen har du rätt att få dina kunskaper dokumenterade genom betyg eller intyg. Betyg sätts på varje avslutad kurs. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta betyg. F innebär att kursen inte är godkänd. Inom särskild utbildning för vuxna (Lärvux) används inte F, där är betygskalan A-E. Du kan välja om du vill få dina kunskaper dokumenterade genom intyg eller betyg. Har du läst en orienteringskurs får du ett intyg på dina kunskaper.

Böcker och material

Du betalar själv för kurslitteratur. Om du läser på grundläggande nivå så kan du få låna läromedel mot en avgift på 300 kr som återbetalas då du lämnar tillbaka böckerna.

Kontakt

 • Cul, Centrum för utveckling och lärande

  Hudiksvalls kommun

  Telefon: 0650-193 00

  Kullgatan 6-8
  824 30 Hudiksvall

  Besöksadress: Norra kyrkogatan 39

Granskad/uppdaterad den 23 juni 2016