Vad kan du studera?

På Cul kan du läsa många olika former av vuxenutbildningar. Här finns något för alla; för dig som vill komplettera tidigare studier, påbörja en lärlingsutbildning, söka till en yrkesutbildning eller skaffa ny kunskap mot jobb och personlig utveckling.

Grundläggande kurser

Grundskolan årskurs 1 till och med årskurs nio. Innehållet i undervisningen är anpassad till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan. 

Gymnasiekurser

Vuxenutbildning på gymnasienivå motsvarar gymnasieskolans utbildning och riktar sig till dig som inte har slutfört gymnasiet eller behöver komplettera.

Yrkesutbildningar

För dig som vill gå en gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller högskoleutbildning som inriktar sig mot ett yrke.

Högskola eller universitet

Det finns högskoleutbildningar som du kan läsa på plats i Hudiksvall via Cul. Andra utbildningar kan du läsa på distans, vi erbjuder stöd och service för att underlätta dina studier.

Svenska för invandrare (SFI)

Om du är ny i Sverige kan du få lära dig svenska på grundläggande nivå.

Lärlingsutbildningar

Cirka 70 % av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Resterande tid läser du teori i skolan eller på distans.

Lärvux

Lärvux vänder sig till dig med utvecklingsstörning som är i behov av särskilt stöd för att komma vidare i studier eller mot arbete samt personlig utveckling. Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program.

Kontakt

 • Cul, Centrum för utveckling och lärande

  Hudiksvalls kommun

  Telefon: 0650-193 00

  Kullgatan 6-8
  824 30 Hudiksvall

  Besöksadress: Norra kyrkogatan 39

Granskad/uppdaterad den 23 juni 2016