Är du intresserad av utbildningar inom IT och telekom?

Iftac/Hexatronic är ett IT- och telekominriktat utbildningsföretag som erbjuder yrkeshögskoleutbildningar inom nätverksteknik, nätverksdrift och bredbandsbyggnad. Regionen Gävle-Sundsvall, med Hudiksvall som nav, betraktas som Sveriges centrum för fiberoptik och har utsetts av Vinnova till ett av landets åtta viktigaste innovationskluster. 

Utbildningsform: Yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasialutbildningsform där arbetslivet medverkar i planering, utveckling och drift. Yrkeshögskolan ska säkerställa att det finns utbildningar inom branscher med ett uttalat behov av arbetskraft.

Granskad/uppdaterad den 21 februari 2017