Integrationspedagog, 225 Yh-poäng, 45 veckor

Det är inte längre möjligt att söka integrationspedagogutbildningen med start 2017. Vi har över 100 sökande när ansökningstiden gick ut 15 april. Det finns inga reservplatser.

Integrationspedagogutbildningen ger dig kompetens för att arbeta i vardagen med ensamkommande barn och ungdomar, flyktingar och invandrare. Den ger dig möjlighet att arbeta med integration inom ett brett yrkesområde.

Vad får du lära dig?
Utbildningen är yrkesinriktad. Utveckling av din egen yrkeskompetens, genom praktiska övningar och verklighetsbaserade situationer är grundstenar i utbildningen. Du får kunskap om den individuella process som de som flyr går igenom – från flykten från hemlandet och ankomsten till Sverige och etablering här. Du får kunskaper om det formella regelverk som styr. Vi studerar kulturen i Sverige och flyktingarnas hemländer, religion, seder och bruk. Lärare och föreläsare är yrkesmässigt verksamma inom olika specialområden och tillför de senaste yrkeskunskaperna.

Efter utbildningen
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen som integrationspedagog. Efter utbildningen kan du jobba med flyktingmottagande, boenden för ensamkommande barn och ungdomar, inom skola, arbetsförmedling, migrationsverk eller hos andra som arbetar med integration.

Vilka kurser ingår i utbildningen? 
(5 poäng motsvarar en veckas studier)

Kurser Yh-poäng
Dokumentation, regelverk, kvalitet 15
Ensamkommande barn och unga - mottagande och integration 20
Etnicitet, kultur, identitet 30
Examensarbete 20
Individprocess, migrationsstress, integration 25
Integrationens organisation, lagar och regler 25
Integrationsarbetets utmaningar och möjligheter 20
LIA, Lärande i arbete (valbar kurs) 30
Personlig professionell fördjupning (valbar kurs) 30
Professionellt förhållningssätt och kommunikation 40
 Totalt:  225

Vem kan söka?
Du som via gymnasiestudier eller Komvux har allmän behörighet för eftergymnasiala studier. Du kan även vara behörig om du skaffat dig motsvarande kompetens på annat sätt. Det kan vara annan svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet. Det viktiga är att du har förutsättningar att  tillgodogöra dig utbildningen. Du måste ha språkkunskaper som motsvarar Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Om du inte har dokument på det du kan, har du möjlighet att få din kompetens bedömd, genom att vi validerar din reella kompetens. Det är därför viktigt att du beskriver din bakgrund i din ansökan.

Skriv- och språkstöd
För att underlättar  studierna finns ett särskilt skriv- och språkstöd. Det är individuellt utformat utifrån behov.

Hur går antagningen till?
Du gör en digital ansökan via ansökningsprogrammet Yh-antagning, genom att klicka på ”Ansök här” på hemsidan. Du skapar konto och laddar upp dina ansökningshandlingar enligt instruktioner som finns där.

Ansökan har två obligatoriska delar:
- Betyg/studieomdöme från tidigare utbildningar
- Personlig presentation på max 3 A4-sidor, där du beskriver din bakgrund, tidigare erfarenheter av studier, arbetsliv och annat som har med yrkesområdet integration att göra. Om du kommer från ett annat land, beskriv dina erfarenheter därifrån och upplevelsen av att börja ditt liv i Sverige. Du ska även ange minst två referenspersoner (ej släktingar eller nära vänner). 

Om du har andra handlingar som styrker din reella kompetens, dvs som visar att du har kunskaper och erfarenheter som gör dig behörig eller som är meriterande i urvalet, kan du ladda upp dessa när du gör din ansökan.

Urvalsprocess
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser genomförs en urvalsprocess. I urvalsprocessen bedöms din kompetens inom olika områden som är relevant för utbildningen. Kompetenserna motsvarar lärandemålen för kurser inom gymnasieskolan och du kan ha fått dessa kompetenser även på annat sätt än genom studier. Därför mailar vi dig ett dokument efter att du lämnat in ansökan. Du får då skatta dina kompetenser och vi följer upp denna självskattning vid antagningsdagen.

I urvalsprocessen blir du kallad till en antagningsdag, med särskilt prov som innehåller olika delar. Där följer vi upp de kompetenser du angivit och vi gör en bedömning av dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, utifrån dina ansökningshandlingar och de olika inslagen under dagen. Antagningsdagen infaller i april eller maj, du får särskild kallelse.

Antagning
Resultaten från dagen med särskilt prov och kompetenserna från tidigare studier (via betyg eller bedömning av reell kompetens) poängsätts. En lista över samtliga sökande upprättas, där de rangordnas utifrån den poäng de fått. Ledningsgruppen för utbildningen beslutar därefter vilka som ska erbjudas plats på utbildningen. De övriga behöriga blir numrerade reserver utifrån sina poäng. Om någon tackar nej till sin utbildningsplats erbjuds den reserv med högst poäng att överta platsen. Besked om vilka som erbjuds plats och vilka som är reserver meddelas via e-post senast vecka 26. 

Studieform
Modifierad distans. Obligatoriska fysiska samlingar för intensivveckor - måndag-fredag – nio gånger under utbildningen på Forsa folkhögskola. Övrig tid, studier på hemorten.

Utbildningsform
Yrkeshögskola.

Ansökan
2018 startar nästa utbildningsomgång. Välkommen att ansöka från och med den 15 februari 2018.

Kursstart
14 augusti 2017.

Antal platser
32

Omfattning
225 yrkeshögskolepoäng, 45 veckor. Heltidsstudier. 

Boende
Det finns möjligheter till internatboende på Forsa folkhögskola för dig som inte kan pendla. Kontakta internatföreståndare Britt-Marie Mood Broz, 0650-367 57, eller växeln 0650-367 50.

Utbildningsform: Yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasialutbildningsform där arbetslivet medverkar i planering, utveckling och drift. Yrkeshögskolan ska säkerställa att det finns utbildningar inom branscher med ett uttalat behov av arbetskraft.

Kontakt

 • Cul, Centrum för utveckling och lärande

  Hudiksvalls kommun

  Telefon: 0650-193 00

  Kullgatan 6-8
  824 30 Hudiksvall

  Besöksadress: Norra kyrkogatan 39

 • Pär Bergroth

  Utbildningsansvarig

  Mobil: 070-266 08 84

 • Ulla Stenwall

  Biträdande utbildningsledare

  Mobil: 070-233 75 78

När läser du kurserna?

Granskad/uppdaterad den 3 februari 2017