VVS-ingenjör, 400 Yh-poäng, heltid

VVS-ingenjörutbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik. Det är i dagsläget en stor brist på VVS-ingenjör, så efter avslutad utbildning kommer du att vara efterlängtad på arbetsmarknaden. Som VVS-ingenjör kan du arbeta både inom bygg – och anläggningsbranschen eller på konsultföretag. I princip allt som byggs idag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma energieffektiva VVS- kyl- och luftsystem.

Du genomför dina studier på Cul (centrum för utveckling och lärande) som är uppkopplat mot Campus Nyköping. Här träffar du din studiegrupp, du har tillgång till datorer och administrativt stöd. Undervisningen sker bland annat via videokonferens, där du både kan se och samtala med dina lärare.

Utbildningsform: Yrkeshögskola (YH)

Yrkeshögskola (Yh) är en eftergymnasial
utbildningsform där arbetslivet medverkar
i planering, utveckling och drift.
Yrkeshögskolan ska säkerställa att det
finns utbildningar inom branscher med
ett uttalat behov av arbetskraft.

Granskad/uppdaterad den 21 februari 2017