Studiehandledare på modersmål med IKT-kompetens - ansök senast 15 maj

Utbildning till studiehandledare på modersmålet med IKT-kompetens ger dig kompetens för att arbeta i vardagen med att handleda elever i skolan på ett pedagogiskt sätt.  Den ger dig möjlighet att arbeta med studiehandledning inom ett brett yrkesområde, både i grundskolan och gymnasieskola och även inom andra studieformer som till exempel vuxenutbildning.

Vad får du lära dig?
Utbildningen är yrkesinriktad. Utveckling av din egen yrkeskompetens, genom praktiska övningar och verklighetsbaserade situationer är grundstenar i utbildningen. Du får bland annat kunskap om det svenska skolsystemet, det pedagogiska ledarskapet, undervisningsmetoder, hur den svenska skolan är som arbetsplats vad gäller ansvarsområden, olika yrkeskategorier och elevhälsa. Du får kunskaper om det formella regelverk som styr skolan i Sverige. Lärare och föreläsare är yrkesmässigt verksamma inom skolans värld och tillför de senaste yrkeskunskaperna, både teoretiskt och praktiskt.

Efter utbildningen
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen som studiehandledare på modersmålet. Efter utbildningen kan du jobba som studiehandledare, språkstödjare, modersmålspedagog och lärarassistent. 

Vilka kurser ingår i utbildningen? 
(5 poäng motsvarar en veckas studier)

Kurser Yh-poäng
Examensarbete 25
Flerspråkighet och lärande 25
IKT - Informations- och kommunikationsteknik i studiehandledning 20
Kartläggning, dokumentation och bedömning för lärande 25
Pedagogik och lärande i ett integrationsperspektiv 25
Pedagogiskt ledarskap och grupprocesser 25
Skolan i Sverige; historiskt, kulturellt och socialt 20
Skolans inre organisation, yrkeskategorier och ansvarsområden 20
Styrdokument; skollag, läroplaner, kursplaner 20
LIA, Lärande i arbete (valbar kurs) 20
Personlig professionell fördjupning (valbar kurs) 20
 Totalt:  225

Vem kan söka?
Du som via gymnasiestudier eller Komvux har allmän behörighet för eftergymnasiala studier. Du kan även vara behörig om du skaffat dig motsvarande kompetens på annat sätt. Det kan vara annan svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet. Det viktiga är att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Du måste ha språkkunskaper som motsvarar Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Du måste ha goda kunskaper i ditt modersmål. Om du inte har dokument på det du kan, har du möjlighet att få din kompetens bedömd, genom att vi validerar din reella kompetens. Det är därför viktigt att du beskriver din bakgrund i din ansökan.

Skriv- och språkstöd
För att underlätta i studiesituationen finns ett särskilt skriv- och språkstöd. Det är individuellt utformat utifrån behov.

Studieform
Modifierad distans. Obligatoriska fysiska samlingar måndag-fredag – nio gånger under utbildningen på Forsa folkhögskola. Övrig tid, studier på hemorten.

Utbildningsform
Yrkeshögskola.

Ansökan
Ansökningsperiod 20 februari till 15 maj.

Kursstart
21 augusti 2017.

Antal platser
32

Omfattning
225 yrkeshögskolepoäng inklusive valbara kurser, 45 veckor. Heltidsstudier.
 
Boende
Det finns möjligheter till internatboende på Forsa folkhögskola för dig som inte kan pendla. Kontakta internatföreståndare Britt-Marie Mood Broz, 0650-367 57, eller växeln 0650-367 50.

Utbildningsform: Yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasialutbildningsform där arbetslivet medverkar i planering, utveckling och drift. Yrkeshögskolan ska säkerställa att det finns utbildningar inom branscher med ett uttalat behov av arbetskraft.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 25 april 2017